Pressure has effect! Presja ma sens!

PRESJA MA SENS😍 Przedstawiam kolejne miasto które odwiedziłem!
👉Małopolski Tuchów jest jednym z sześciu miast, które nie otrzymały środków z Unii Europejskiej, a których władze lokalne przyjęły uchwały dotyczące “stref wolnych od LGBT”. Burmistrz Magdalena Marszałek poinformowała, że POPROSIŁA RADNYCH O REWIZJĘ DECYZJI o podjęciu uchwały.✌️👌

👉We wtorek Komisja Europejska przyjęła listę 127 projektów w ramach programu “Partnerstwo Miast”, które łącznie otrzymały 2 324 327 euro ze środków unijnych. W ramach programu można było uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 25 tysięcy euro na projekty, które mobilizują obywateli na poziomie lokalnym do prowadzenia debat dotyczących konkretnych kwestii z europejskiej agendy politycznej.

Tego samego dnia unijna komisarz ds. równości Helena Dalli poinformowała, że odrzucono sześć wniosków o środki na projekty w ramach programu. W ich składanie, jak przekazała komisarz, zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły uchwały dotyczące “stref wolnych od LGBT” lub “praw rodzinnych”.

❗️Burmistrz powiedziała, że poinformowała radnych o odmowie przyznania środków. – Poprosiłam o taką rewizję swojej decyzji. Jaka będzie ich decyzja, tego nie wiem. Zobaczymy – dodała Marszałek. Zaznaczyła także, że “część radnych nie przyjęła tej rezolucji, była przeciw albo się wstrzymała”. – Ta część radnych jest za tym, żeby jeszcze raz przedyskutować (podjętą uchwałę.). Nie ma jednomyślności, tak samo, jak nie było na początku. Dzisiaj też rada nie jest jednomyślna w tej sprawie – kontynuowała. W jej ocenie “ta dyskusja będzie miała różny przebieg”.

🇬🇧 Pressure has effect 😍 I present another city I visited!

👉  Tuchów is one of the six cities that have not received EU funding and whose local authorities have adopted resolutions on “LGBT-free zones”. Mayor Magdalena Marszałek informed that she asked the Councils to recheck the resolution.✌️👌

👉 On Tuesday, the European Commission adopted a list of 127 twinning projects which received a total of €2 324 327 from EU funds. The participant could receive up to €25,000 in funding for projects that mobilise citizens at local level to debate specific issues on the European political agenda.

On the same day, EU Equality Commissioner Helena Dalli reported that six applications for funding for projects under the programme were rejected. They involved Polish local authorities, as the Commissioner said, who adopted resolutions on ‘LGBT-free zones’ or ‘family rights’.

❗️Mayor said she informed the councillors about the refusal of the funding. – I asked for such a review of my decision. What their decision will be, I do not know. We will see,  added the mayor. She also pointed out that “some of the councilors did not adopt this resolution, were against it or abstained”. – This part of the councilors is in favour of discussing the resolution once again (the adopted resolution). Today the council is not unanimous on this issue either,” she continued. In her opinion “this discussion will have a different course”.