Gmina Niebylec przegrała w sądzie!

Gmina Niebylec próbowała ocenzurować mnie i nie dopuścić do opublikowania zdjęcia z tabliczką “strefa wolna od LGBT”. Przegrała z kretesem, a teraz gdy postanowienie sądu jest prawomocne publikuje zdjęcie w internecie.

Samorządowcy z Niebylca gdy dowiedzieli się z Facebooka, że zamierza opublikować kolejne zdjęcie przedstawiające ich gminę, postanowili mi to sądowo uniemożliwić. Gmina reprezentowana przez kancelarię zwróciła się o sądowy zakaz publikacji fotografii. Sąd zbadał na czym polega moja akcja i nie pozostawił suchej nitki na argumentacji polityków. Teraz muszą przełknąć gorzkie postanowienie sądu okręgowego w Rzeszowie, które stanie się też niezwykle ważnym materiałem dowodowym w sprawach sądowych wytoczonych mi przez Tuszów Narodowy i Zakrzówek. Przedstawiam kilka najważniejszych cytatów z postanowienia.

Brak jest jakichkolwiek dowodów, że podejmowane przez obowiązanego działania pozostawały bezprawne.

Nie wykazano by treść upublicznionych zdjęć nie była zgodna z rzeczywistym stanem faktycznym.  Ujemny wizerunkowo skutek w postaci uznania gminy za nietolerancyjną nastąpił w konsekwencji przyjęcia uchwały,

Zdaniem sądu jednostki gminy nie mogą “po fakcie” wstydzić się podejmowanych przez siebie w przeszłości uchwał oraz dopiero wówczas ważyć ogólną opłacalność ich podjęcia.

Gmina Niebylec w złożonym przez siebie wniosku w żaden sposób nie zdołała wykazać, iż publikacje będące, co istotne dopiero następstwem i konsekwencją powziętej uchwały – pozostawały w jakimkolwiek stopniu fałszywe czy przekłamane. Dodatkowego zaznaczenia wymaga, że w ocenie Sądu stanowiły one jedynie naturalną odpowiedź w trakcie wywołanej w tym przedmiocie dyskusji politycznej.