Sąd w Radomiu uchylił uchwałę anty-LGBT i stwierdził że jest dyskryminacyjna

WSA w Radomiu, oceniając uchwałę „Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT”  stwierdził, że pojęcie „ideologia” odnosi się do ludzi. A Rada gminy podjęła uchwałę bez podstawy prawnej i przekroczyła swoje uprawnienia. Sama uchwała zaś ma charakter dyskryminacyjny. „W naszych społecznościach lokalnych żyją ludzie o różnej orientacji seksualnej, światopoglądzie, o różnym kolorze skóry i każda społeczność powinna dbać o to, by czuli się jak we własnym domu. Rada Gminy Klwów odwołuje się w swej uchwale do polskiej tradycji. Bardzo dobrze, tylko że w polskiej tradycji jest również tradycja tolerancji, a miarą dojrzałości danego samorządu jest to, jak traktujemy swoje mniejszości, bo większość zawsze sobie jakoś poradzi, a stosunek do mniejszości jest miarą naszej oceny” – uzasadniał sędzia Marek Wroczyński. Stwierdził też, że wskazanie pewnej grupy osób jako niepożądanej stanowi przekroczenie zasad państwa prawnego.