Ordo Iuris promuje “Samorządową Kartę Praw Rodzin”

– Wiadomo, że przyjmowane przez kolejne samorządy uchwały są sprytnym narzędziem nieformalnego nacisku, którego celem jest zaniechanie wszelkich działań antydyskryminacyjnych i prorównościowych. W połączeniu ze strachem i brakiem wiedzy mogą być skutecznym sposobem symbolicznego wykluczania osób nieheteronormatywnych z przestrzeni publicznej. Na początek z placówek oświatowych – zauważa Kuba Gawron, współautor projektu tropiącego uchwalane przez kolejne samorządy SKPR i deklaracje samorządów „wolnych” od LGBT.

Paulina Pająk, która z nim współpracuje, dodaje: – Obawiamy się, że te samorządowe rezolucje, podobnie jak w Rosji, są wstępem do próby uchwalenia ich krajowego odpowiednika. Rosyjska ustawa o zakazie „propagandy homoseksualizmu” była poprzedzona przyjmowanymi przez siedem lat, od 2006 do 2013 roku, regionalnymi zakazami w obwodach riazańskim, archangielskim, kostromskim, magadańskim, nowosybirskim, krasnodarskim, samarskim, republice Baszkortostanu oraz w Petersburgu, co stanowi 17 proc. ludności kraju. W Polsce, w ciągu kilku miesięcy przyjęto kilkadziesiąt takich uchwał. Sejmowa debata nad taką ustawą jest bliżej niż się nam wydaje – przestrzega.

O tym, że projekt ustaw jest niezgodny z Konstytucją i jawnie dyskryminuje, przestrzegała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polskie Towarzystwo Antydyskryminacyjne i rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który pod koniec lipca informował, że przygotowuje się do zaskarżenia uchwał w sprawie „zakazu ideologii LGBT”.

Czytaj więcej: tutaj