Fakty i mity

Prawda o polskiej homofobii

Politycy PiS oraz rządowe media oskarżają aktywistów o rozsiewanie fake-newsów na temat Polski. Nie przedstawili dowodów na swoje oskarżenia. Nawet w pozwach sądowych przyjęto inną taktykę sądową niż udowodnienie szumnie zapowiadanych oskarżeń

1.

Fake-news

Niektórzy politycy oraz media rządowe zarzucają aktywistom, że w stanowiskach i uchwałach gmin nie ma pada literalne “strefa wolna od LGBT”. Jak wygląda to w praktyce?

Prawda

Określenie “strefa wolna od LGBT” zostało spopularyzowane w 2019 roku przez TVP i inne media które pisały o kolejnych samorządach jak o kolejnych gminach “wolnych od LGBT”. W ten sposób stało się powszechnym określeniem używanym w mediach na określenie stanowisk przeciw “ideologii LGBT”. Sformułowanie zostało też użyte w rezolucji UE z końca 2019 roku. Źródło tego określenia można znaleźć w naklejkach Gazety Polskiej z lipca 2019 roku “Stefa wolna od LGBT”.

2.

Fake-news

Niektórzy politycy oraz media rządowe zarzucają mi, że ukrywam, że mój znak jest elementem projektu artystycznego.

Prawda

Politycy i media, które rozprzestrzeniają tego typu fake-news nie podają ani jednego artykułu prasowego, reportażu lub wywiadu w którym ukrywałbym naturę swojej akcji. Setki artykułów prasowych i reportaży telewizyjnych dokładnie obrazują problem polskiej homofobii. Nawet w pozwach sądowych przeciwko mnie, nie podano ani jednego artykułu dowodzącego tej tezie.

3.

Fake-news

Sądy są podzielone czy uchwały są niezgodne z Konstytucją. To tylko symboliczne stanowiska samorządów bez mocy prawnej.

Prawda

Sądy są jednoznaczne jeśli chodzi o uchwały i stanowiska samorządów. Cześć sądów nie podjęła się merytorycznej oceny stanowisk bo stwierdziła, że nie mają kompetencji aby badać stanowiska gmin nie będące uchwałami. Sądy, które stwierdziły, że stanowiska jednak są aktami prawa i podjęły się ich oceny, zmiażdżyły przedstawione tam argumenty. W orzeczeniach wskazano jednoznacznie na niezgodność stanowisk z polskim prawem:
WSA w Gliwicach stwierdził, że rada gminy przekroczyła swoje uprawnienia, a więc konstytucyjną zasadę działania na podstawie i w granicach prawa, i naruszyła konstytucyjną zasadę niedyskryminacji.
WSA w Radomiu, oceniając uchwałę „Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT”, także stwierdził, że pojęcie „ideologia” odnosi się do ludzi. A Rada gminy podjęła uchwałę bez podstawy prawnej i przekroczyła swoje uprawnienia. Sama uchwała zaś ma charakter dyskryminacyjny.
Istnieje też obszerna analiza prawna stanowisk i ich społecznego oddziaływania.

4.

Fake-news

Unia Europejska podjęła decyzja w oparciu o zdjęcia mojego autorstwa.

Prawda

Politycy, którzy rzucają tego typu oskarżenia nie podają żadnych dowodów na ten temat. Pierwsza rezolucja Parlamentu Europejskiego zapadła pod koniec 2019 roku, na długo przed moim projektem. Inne dokumenty w których UE kontaktowała z polskimi samorządami nie wspominają o moich zdjęciach.

5.

Fake-news

Rząd Norwegii podjął decyzję w oparciu o zdjęcia mojego autorstwa.

Prawda

Politycy, którzy rzucają tego typu oskarżenia nie podają żadnych dowodów na ten temat. Z informacji upublicznionych przez rząd Norwegii można znaleźć konkretne zapisy regulaminu, na które powołuje się norweski rząd, które mają łamać regiony wnoszące o dofinansowanie (i przez co nie bedą kwalifikowane do programu funduszy norweskich).*

*Warto zauważyć, że rząd Norwegii wyraźnie zaznaczył, że pozbawi środków jednostki samorządowe a nie niezależne organizacje działające w tych regionach.

6.

Fake-news

Gminy walczą z ideologią a nie ludźmi.

Prawda

Samorządowcy jeszcze w 2019 roku bardzo wyraźnie zaznaczyły, że przez ideologię określoną w stanowiskach chodzi im o ludzi. Bardzo otwarcie mówili o tym w wywiadzie Lepiej by było, gdybyś wyjechała. Homofobia w strefach “wolnych od LGBT” stała się teraz oficjalna gdzie zwykłe, ludzie odruchy jak trzymanie się za ręce przez pary jednej płci określają jako coś niemoralnego, element ideologii LGBT (wywiad powstał jeszcze zanim samorządowcy przyjeli jedną linię mówienia o uchwałach). Dyskusje samorządowców przy uchwaleniu uchwał – pokazane w filmie Miłość Nie Wyklucza Tu chodzi o ludzi, który jest kompilacją nagrań z głosowań również ukazuje prawdziwe intencje samorządowców. Dodatkowo tego typu argumentacje miażdżą sądy, które zbadały te uchwały. WSA w Gliwicach stwierdził, że rada gminy przekroczyła swoje uprawnienia, a więc konstytucyjną zasadę działania na podstawie i w granicach prawa, i naruszyła konstytucyjną zasadę niedyskryminacji. Sąd uznał mówienie, że to „ideologia”, a nie ludzie, za „przymykanie oczu na rzeczywistość”. Termin „ideologia LGBT” nie został dookreślony. W obecnych warunkach pojęcie to dotyczy ludzi nieheteronormatywnych i ma dla nich skutek dyskryminujący, polegający na wyłączaniu ich ze wspólnoty ze względu na ich preferencje seksualne i tożsamość płciową. Okazuje się więc, że termin ideologia to propagandowy humbug mający ukryć prawdziwe intencje samorządowców.
Warto dodać, że tego typu wymyślanie nowych pojęć ma na celu zmianę języka na swoją polityczną korzyść (i potencjalny disclaimer przed pozwami sądowymi).

7.

Fake-news

Swoją akcją piętnuje pro-rodzinne samorządy i gminy które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin Ordo Iuris

Prawda

Gminy przyjmowały dwa rodzaje dokumentów: “stanowiska przeciw ideologii LGBT” oraz “Samorządową Kartę praw rodzin” . W swoim projekcie udaję się wyłącznie do gmin, które przyjęły “stanowiska przeciw ideologii LGBT”. Nie są one w żadnym razie pro-rodzinne a dyskryminujące i obrzydliwe w swojej treści.

One-Time
Monthly
Yearly

Jednorazowe wsparcie

Regularna, miesięczna wpłata

Wsparcie raz na rok

Wesprzyj moje działania!

20.00 PLN
60.00 PLN
400.00 PLN
20.00 PLN
60.00 PLN
400.00 PLN
20.00 PLN
60.00 PLN
400.00 PLN

lub własna kwota

PLN

Dzięki Twojemu wsparciu mogę nadal działać!

Dzięki Twojemu wsparciu mogę nadal działać!

Dzięki Twojemu wsparciu mogę nadal działać!

Wspieram!Wspieram!Wspieram!